Zabrze Fundacja Betlehem
XX Zabrzańskie Szosowe Wyścigi Rowerowe Niezrzeszonych
Wszelkie informacje

Bogumiła Szczęch
tel.: 502-457-838
e-mail: boguniaszczech@gmail.com

Regulamin

W zdrowym ciele zdrowy duch! Wsiądź na rower - będziesz zuch!

REGULAMIN

XX Zabrzańskich Szosowych Wyścigów Rowerowych Niezrzeszonych

Postanowienia ogólne.

 1. Wyścig przeznaczony jest dla osób nieposiadających kodu UCI, niezrzeszonych i nietrenujących w jakichkolwiek klubach, sekcjach, kołach itp. organizacjach kolarskich, także działających wirtualnie np. na Facebooku. Nie istnieje żadna możliwość odstępstwa od tego punktu regulaminu. Obowiązuje on bez względu na wiek uczestnika i czas przynależności do ww. organizacji.
 2. Zatajenie swej przynależności do jakiegokolwiek klubu, sekcji itp. (patrz pkt.1.) wiąże się z dożywotnią dyskwalifikacją.
 3. Uczestnicy wyścigu startują w odpowiedniej dla swego wieku kategorii.
 4. Organizatorzy dopuszczają możliwość wspólnego startu uczestników dwu kategorii. W takim przypadku punktacja będzie osobna tj. właściwa dla każdej kategorii.
 5. Uczestnik zobowiązany jest pobrać podczas rejestracji numer startowy, który należy przyczepić na wierzchniej odzieży, w widoczny sposób, w prawej dolnej części pleców osoby startującej.
 6. W każdej kategorii zostaje sklasyfikowanych 5 pierwszych osób przekraczających linię mety. Pozostałe wyniki nie będą rejestrowane i podawane. Miejsca 1-3 nagradzane są medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi po zakończeniu wszystkich startów. Miejsca 4 i dalsze są nagradzane dyplomem uczestnictwa, zaś dzieci i młodzież do 18 roku życia symboliczną nagrodą po zakończeniu startu danej kategorii przy zwrocie numeru startowego.
 7. Od niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na start dziecka. Jest ona równoznaczna z wzięciem odpowiedzialności za dziecko w trakcie trwania wyścigu i całej imprezy.
 8. Przy zapisie należy wykazać się legitymacją lub dowodem osobistym.
 9. Dopuszczeni do startu zostaną tylko uczestnicy posiadający kask sztywny.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu. Zapewniona jest obecność i pomoc doraźna służb medycznych.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione.
 12. We wszystkich kwestiach spornych nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy
  i prowadzący zawody.
 13. Podpis na liście startowej, potwierdzający uczestnictwo w zawodach, oznacza zaznajomienie się z treścią regulaminu.
 14. Podpis na liście startowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji zawodów (w tym relacji w mediach i sprawozdań składanych do podmiotów współorganizujących) zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Informacje o sposobie zarządzania danymi znajdują się na stronie internetowej zawodów.
 15. Podpisując się na liście startowej uczestnik (rodzic/opiekun) deklaruje, że dysponuje odpowiednim stanem zdrowia umożliwiającym bezpieczny start.
 16. Start w zawodach jest bezpłatny.
 17. Dopuszcza się start na dowolnym typie roweru za wyjątkiem rowerów typu: tandemy, rowery poziome, oraz wszystkie ze wspomaganiem elektrycznym lub spalinowym, a także rowerów z kierownicą czasową tzw. „lemondką”. Dzieci do lat 6 mogą startować na tzw. Biegaczach, hulajnogach lub pchaczach z pomocą rodziców.
 18. Uczestnicy zawodów mają obowiązek przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zwracamy szczególną uwagę, aby podczas szybkiej jazdy nie zmieniać gwałtownie toru jazdy oraz zachowywać bezpieczną odległość od pozostałych startujących.
 19. W kwestiach spornych i nieujętych w niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor zawodów i jego decyzja jest nieodwołalna.

CEL:

- popularyzacja sportu rowerowego na terenie Zabrza i okolic,

- zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnej formy wypoczynku,

- promowanie rodzinnego sposobu spędzania wolnego czasu,

- wychowanie dzieci i młodzieży w duchu zdrowej rywalizacji sportowej,

- wyłonienie młodych talentów przez trenerów okolicznych klubów i sekcji kolarskich.

ORGANIZATOR:

Fundacja Betlehem Dom Chleba przy współpracy Rady Dzielnicy Biskupice i UM Zabrze.

Dyrektor Zawodów – Bogumiła Szczęch

TERMIN I MIEJSCE:

24. września 2023 r. Dwujezdniowy odcinek ul. Bytomskiej łączącej Centrum z Biskupicami. Start od strony Centrum (przy skrzyżowaniu z ul. Hagera). Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie okrężnej o długości 2700 m, przy ruchu ulicznym zamkniętym. Za zamknięcie i zorganizowanie objazdu odpowiadają wyznaczeni pracownicy ROADS Spółka z o.o. z Bytomia. Porządek zapewniają wolontariusze pod przewodnictwem p. dyr. Ryszarda Bębna.

ZAPISY:

Przy starcie od godz. 12.00 do 13.00

Rozpoczęcie startów o godz. 13.00

KATEGORIE: (osobno dla mężczyzn i kobiet)

Do lat 6 - dystans specjalny 200 m (2017-2022)

od 7 do 9 lat – jedno okrążenie (2014-2016)

od 10 do 12 lat – jedno okrążenie (2011-2013)

od 13 do 15 lat – dwa okrążenia (2008-2010)

od 16 do 18 lat – dwa okrążenia (2005-2007)

60 lat i więcej – jedno okrążenie (1963 i poniżej)

UWAGA! Bezwzględne kryterium startu w poszczególnych kategoriach stanowi ROK URODZENIA, bez względu na dzień i miesiąc!!!

PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

PATRONAT MEDIALNY:

TVP3 Katowice, Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, TVZabrze, Nasze Zabrze Samorządowe, Gość Niedzielny.

SPONSORZY:

MERIDA POLSKA Sp. z o.o., WOBIS Maszyny Budowlane Wojtyczok sp. k., Zakład Usługowy DUERO Paweł Kurpiel, Kotonski.pl.

PARTNERZY:

Fundacja LOTTO

UKS Quo Vadis Makoszowy, OSP Grzybowice, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, Psitul, Zabrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

NAGRODY:

Medale, dyplomy i nagrody za miejsca 1 – 3, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich oraz upominki dla dzieci i młodzieży po zakończonym starcie w swojej kategorii niezależnie od wyniku.

Organizator życzy startującym pozytywnych emocji i przyjaznej

atmosfery podczas trwania zawodów.

Gdy się zdrowo ciało rusza lepiej się w nim czuje dusza:)

Informacje i pytania: 502-457-838, szczechbogumila@gmail.com

Galeria zdjęć i aktualności:

www.wyscigizabrze.pl https://www.facebook.com/ZabrzanskieSzosoweWyscigiRoweroweNiezrzeszonych

​​​​​​​

Sponsorzy:
więcej
Patroni medialni
i partnerzy:
więcej

Bogumiła Szczęch 502 457 838
wyślij wiadomość e-mail

wykonanie: kotonski.pl
Menu